Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování
  a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 2. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Způsob dopravy

Ceny poštovného za použití České pošty
Poštovné vč. balného do 1 kg119,- Kč
Poštovné vč. balného od 1 kg do 5 kg148,- Kč
Poštovné vč. balného od 5 kg do 15 kg185,- Kč
Poštovné vč. balného od 15 kg do 30 kg225,- Kč
Kotle na tuhá paliva dle dopravního pásmaod 490,- Kč
Kotle plyn. elektro490,- Kč
Elektroinstalační kabely, chráničky dle váhyod 390,- Kč

Ceny zásilek budou se zákazníkem konzultovány individuálně.

Pokuk zákazník vybere způsob dopravy, který není vhodný pro jeho konkrétní objednávku (například větší váha),

bude mu cena přepravy upravena.

Zákazník bude nejpozději do 24 hodin vyrozuměn o ceně dopravy.

U zásilek, které nelze přepravit jako balík Českou poštou, bude přeprava zajištěna alternativním přepravcem.

Cena dopravy bude opět konzultována s kupujícím.

Pozor !

Cena doručení štěrku a písku je 200,- Kč včetně DPH. Za tuto cenu doručíme stavební materiál po městě Varnsdorf.

Případné dotazy k ceně dopravy stavebního materiálu posílejte na e-mail: info@oby-oby.cz, nebo volejte +420 602 791 871

 

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od data vystavení.
 2. Osobním objednáním, nebo jakoukoli formou objednávky včetně odeslání elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

LCD spol. s r.o., v1.7L, webmaster: webmaster@oby-oby.cz, powered on bubileg cms  design by freaks.cz