Reklamační řád

Reklamační řád
Reklamační řád vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží
v záruční době. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od obdržení.
Do záruky nespadají, kromě dalších, tyto případy:

 • zboží bylo reklamováno po záruční době
 • zboží bylo reklamováno v porušeném obalu
 • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
 • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
 • zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo el. výbojem
 • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listě
 • reklamace se nevztahuje na fotografický materiál (filmy, fotopapíry)

Poučení o právu na odstoupení

 1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy „vrátit zboží" do 14 dnů od převzetí zásilky a to i bez uvedení důvodů.
 2. Vrátit lze pouze neporušené, nepoužité, nepoškozené zboží v jeho originálním obalu.
 3. Vrácené či reklamované zboží nám zasílejte jako cenný balík. Vrácení zboží formou dobírky nebude přijato.
 4. V případě splnění podmínek uvedených v odst. 1 a 2, vyplatí „vrátí" dodavatel odběrateli částku (prodejní cenu zboží), kterou objednatel za zboží zaplatil. Vrácení prodejní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení. POZOR! V případě storno objednávky nebo odstoupení od kupní smlouvy, kdy úhrada za zboží byla již provedena na náš účet, bude vrácená částka nižší o poplatek za transakce.
 5. Poštovné a balné za odeslání zboží objednateli a poštovné a balné za odeslání zboží k vrácení jde k tíži objednatele. K tíži objednatele jsou i náklady za bezhotovostní převod částky na bankovní účet objednatele nebo náklady za poukázání částky na adresu objednatele.
 6. V případě poškozeného nebo nekompletního zboží bude prodejní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.

Záruční doba

 • Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu nebo prodlouženou v rámci podmínek stanovených konkrétním výrobcem nebo obchodním partnerem.
 • Pokud to charakter zboží vyžaduje, je součástí zásilky český návod a záruční list platný v České republice
  nebo v rámci zemí EU s vyznačenou záruční dobou. Není-li přiložen záruční list, postačí daňový doklad.

Výhrada chyb a překlepů
Přestože se snažíme o maximální přesnost údajů a cen uvedených u zboží v e-schopu, může se přes veškerou pečlivost stát, že se v takto velkém množství údajů vyskytne chyba nebo překlep v názvu zboží, jeho technické specifikaci, popisu, obrázku, v nabízených variantách zboží, ceně zboží nebo u jiného údaje uvedeného u zboží. Negarantujeme proto věcnou správnost obsahu webových stránek e-shopu, vyhrazujeme si právo chyb a překlepů, a právo aktualizace údajů u zboží v e-shopu bez předchozího upozornění. Naleznete-li v našem e-shopu u zboží jakýkoli překlep, budeme rádi, budete-li nás o tom informovat.

 

Ochrana osobních údajů
Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena
a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

LCD spol. s r.o., v1.7L, webmaster: webmaster@oby-oby.cz, powered on bubileg cms  design by freaks.cz